Vriezenveen

De huurdersraad van Mijande Wonen

Mijande Wonen
Vriezenveen

In Vriezenveen wordt een uniek Nedersaksisch dialect gesproken, ’t Vjens. Dit dialect vertoont weinig overeenkomsten met het Twents. De oudste vermelding van Vriezenveen stamt uit 1364 daar Evert van Hekeren, de heer van Almelo, een brief schreef voor de vrije friezen. De mensen die op het veen woonden werden verplicht om jaarlijks één emmer Zwolse maat, een niet afkoopbare boterpacht, te voldoen op Sint Maarten op Huis Almelo. Het Almelervene, zoals Vriezenveen voor de 15e eeuw werd genoemd, is ontstaan uit zo’n veertig tal boerderijen die zich in de breedte uitstrekten van de Schipsloot tot het later gegraven Overijssels kanaal. De Vriezenveners dreven in de jaren 1720-1917 een levendige handel met Sint Petersburg. Na de grote brand in 1915, kwam er koninklijk bezoek van koningin Wilhelmina en Prins Hendrik. In de tweede wereldoorlog hebben Vriezenveense pleeggezinnen onderdak verleend aan Rotterdamse kinderen. De verhalen van deze kinderen werden na de oorlog in 2004, tijdens een reünie, opgetekend en in een boek (Bleekneusjes oorlogskinderen) uitgegeven. In 2001 is Vriezenveen samengevoegd met de voormalige gemeente Den Ham en zijn opgegaan in de gemeente Twenterand. Vriezenveen heeft ongeveer 14.000 inwoners

Nieuws uit Vriezenveen

Scroll naar boven