Privacyverklaring

De stichting Huurdersraad Mijande Wonen respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die eventueel wordt verschaft altijd vertrouwelijk en conform de Algemene Verordening Persoonsgegevens wordt behandeld.
De door de bezoeker verstrekte gegevens worden gebruikt om te kunnen voldoen aan diens verzoeken en om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. Ontvangen gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.

 

De stichting Huurdersraad Mijande Wonen zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken.
Staan er informatie en/of foto’s/documenten op de site die u verwijderd wilt hebben dan kunt u dit kenbaar maken aan de voorzitter en/of webmaster.

Afmelding of bezwaar.

Op schriftelijk verzoek ter inzage, correctie en/of verwijdering van gegevens van huurders (leden van de Huurdersraad) verwijderen of wijzigen we e-mailadressen die in ons bezit zijn. Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen.

Disclaimer.

De op deze website getoonde informatie wordt door de Huurdersraad Mijande Wonen met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. De stichting Huurdersraad Mijande Wonen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van de website.

Tot slot.

De stichting Huurdersraad Mijande Wonen houdt zich aan de Algemene Verordening Persoonsgegevens. Op deze site is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
Scroll naar boven