Over ons

De huurdersraad van Mijande Wonen

Het ontstaan van de huurdersraad

Op 1 juli 2010 zijn de woningcorporaties Vestion Wonen, Woningstichting Vriezenveen/Westerhaar, Woningstichting St. Josef Weerselo en Dinkelborgh gefuseerd en is Mijande Wonen ontstaan. Woningstichting Vriezenveen/Westerhaar, St. Joseph Weerselo en Dinkelborgh beschikten over actieve lokale huurdersorganisaties. De bestaande lokale huurdersorganisaties hebben al snel de wens uitgesproken om als één centrale huurdersorganisatie verder te gaan. In maart 2013 is een Centrale Huurdersraad opgericht, bestaande uit leden van de lokale huurdersorganisaties.

Wat is de huurdersraad?

De Huurdersraad is een officieel overlegorgaan en bestaat uit alle huurders, bestuursleden en andere betrokkenen. Zij is een belangrijke schakel tussen huurders en Mijande Wonen.

Wie zijn wij?

Het bestuur van de Huurdersraad Mijande Wonen is samengesteld uit afgevaardigden van de verschillende dorpen en kernen in de gemeenten Twenterand en Dinkelland en behartigt de belangen van alle huurders uit het werkgebied van Mijande Wonen.

Het bestuur

Het bestuur van de Huurdersraad bestaat uit maximaal 9 leden en de taken zijn onderling verdeeld: woondeskundigheid, huurderscontacten en PR & communicatie.

Wat is de huurdersraad?

De Huurdersraad is een officieel overlegorgaan en bestaat uit huurders, potentiële huurders en andere betrokkenen. Zij is een belangrijke schakel tussen huurders en Mijande Wonen.

Betaalbaarheid en beschikbaarheid voor de juiste doelgroep.

Indien mogelijk voorkomen van huurverhoging.

Huisvesting van urgente doelgroepen, waaronder statushouders

Wonen met nodige zorg en ondersteuning.

Doorstroming seniorenwoningen bevorderen en bij sloop 0-treden-woningen bouwen.

Voldoende energiezuinige woningen door het treffen van energiezuinige maatregelen bij renovatie en nieuwbouw.

Leefbaarheid in de woonwijken, door b.v. het stimuleren van een mix van koop- en huurwoningen in de wijk en voldoende parkeerplaatsen.

Geïnteresseerd in het werk of wilt u zitting nemen?

Wie zijn wij?

De Huurdersraad vergadert tien keer per jaar, indien nodig worden extra vergaderingen ingelast. Tevens wordt viermaal per jaar overleg gevoerd met Mijande Wonen.

Eenmaal per jaar wordt een Algemene Huurdersvergadering belegd. Op deze website worden tijdig data, tijdstip en locatie vermeld. Enkele leden van het bestuur wonen regelmatig een overleg bij met de gemeente Twenterand, Dinkelland en Mijande, het zogenaamde tripartite overleg. Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op woongebied worden bijeenkomsten bezocht van de Woonbond en vinden er scholingen plaats om de deskundigheid te bevorderen.

Wij zorgen dat jouw stem gehoord wordt!
Scroll naar boven