Over Mijande Wonen

Samen bouwen aan dorpskracht

Onze missie en passie

De missie en passie van Mijande Wonen is om ‘Samen te bouwen aan Dorpskracht’. Dit doet zij samen met de samenwerkingspartners en bewoners. Mijande Wonen staat dicht bij haar huurders en stimuleert en faciliteert het wonen in de dorpen en de kleinere woonkernen. De woningcorporatie is een ambitieuze, maatschappelijke betrokken woningcorporatie die woondiensten levert in de gemeenten Dinkelland en Twenterand.

Onze betrokkenheid

Mijande Wonen levert woondiensten aan ruim 5100 huishouden in Noordoost Twente. Het woningbezit is verdeeld over diverse kleinschalige woonkernen met soms grote onderlinge verschillen. Mijande Wonen wil op verschillende manieren haar bijdrage leveren aan het op kracht brengen van de Twentse dorpen. Mijande Wonen ziet zichzelf als een belangrijke speler bij het in stand houden van een goed leefklimaat in Noordoost Twente en wil, samen met de gemeenten en andere maatschappelijke organisaties en ondernemers, investeren in het bestendigen en creëren van leefbare woonkernen.

De klanten van Mijande Wonen, de bewoners, zijn de belangrijkste ‘partners in wonen’ en dienen van meet af aan volop betrokken te worden bij gebiedsontwikkelingen.

Missie

De missie van Mijande Wonen luidt als volgt: “Mijande Wonen investeert als maatschappelijke woonondernemer met klantgerichte producten en diensten in de kwaliteit van wonen en leven op het platteland van Noordoost Twente juist voor die mensen in een kwetsbare positie en samen met haar maatschappelijke partners.” Van alle betrokkenen, medewerkers en partners wordt een ‘Passie voor het wonen en leven op het platteland van Noordoost Twente’ gevraagd. Niet alleen een passie voor het platteland, maar ook voor de klant, de maatschappelijke investeringsopgave én voor (het werken bij) de organisatie

Visie

Mijande Wonen wil haar klanten meer bieden dan wonen alleen. Mijande Wonen neemt daarom de wensen en voorkeuren van haar klanten als uitgangspunt voor haar activiteiten. De woningvoorraad vormt niet het belangrijkste uitgangspunt van handelen, maar juist het bieden van (meer) keuzemogelijkheden aan de klant. Mijande Wonen vindt het belangrijk dat de klant zelf invloed kan uitoefenen en zich betrokken voelt wat betreft de eigen woning, de woonomgeving, de inhoud van onderhoudsprogramma’s, het beheer van woningen én de leefbaarheid en ontwikkelingen in wijk, buurt en dorp.

 

Scroll naar boven