Klachten

Heeft u een klacht over de dienstverlening van Mijande? Volg dan onderstaande stappen.

Stap 1

Ga het gesprek aan met de medewerker die betrokken is bij uw klacht. Leidt dit niet tot een bevredigend resultaat, dan gaat u in gesprek met de leidinggevende van de medewerker / afdeling.

Stap 2

Komt u er samen niet uit, dan kunt u officieel een klacht indienen. Dit kunt u doen door een brief of een e-mail te sturen. Ook kunt u het klachtenformulier invullen en opsturen naar Mijande Wonen. U kunt dit formulier via onderstaande button bekijken.

Stap 3

Mocht u er desondanks niet uitkomen, kunt u zich altijd nog richten tot de klachtencommissie woningcorporaties. Deze commissie is gevestigd in Hengelo. Voor informatie kunt u onderstaande button gebruiken.
Scroll naar boven