Prestatie afspraken

Inzet op duurzaam, betaalbaar en prettig wonen.

Huurdersraad Mijande Wonen, woningcorporatie Mijande Wonen, de gemeente Dinkelland en de gemeente Twenterand ondertekenden op dinsdag 29 november 2022 de uitvoeringsagenda 2023 – 2024.

Huurdersraad en Mijande Wonen maakten met de gemeente Dinkelland en met de gemeente Twenterand afspraken over de invulling van het woonbeleid in beide gemeenten. In de zogeheten uitvoeringsagenda spreken de partijen af waar ze zich de komende twee jaar op gaan richten.

Gezamenlijke missie

De partijen hebben eerder al samen een missie opgesteld. Melanie Maatman, directeur-bestuurder Mijande Wonen, vertelt: ‘We staan voor een samenleving waarin iedereen een thuis heeft. Daar dragen we met elkaar aan bij door samen te werken aan veilig, goed en betaalbaar wonen in aantrekkelijke kernen en buurten. Met als uitgangspunt dat mensen zoveel mogelijk keuzevrijheid hebben om te wonen en (samen) te leven op een plek en een manier die bij hen past.’

Sneller verduurzamen

In 2023 en 2024 betekent dat concreet dat partijen woningen sneller willen verduurzamen. Het gaat dan niet alleen om de woningen van Mijande Wonen, maar ook particulieren worden gestimuleerd om mee te doen met het verduurzamen van hun huis. Een ander belangrijk punt is de inzet op voldoende en geschikte (nieuwe) woningen voor jongeren, ouderen en bijzondere doelgroepen. Prettig wonen in buurten en wijken is ook een belangrijk doel van de gemaakte afspraken.

 

Wethouder Roel Koster van de gemeente Twenterand:

“Wij vinden het belangrijk dat inwoners veilig en met plezier kunnen wonen en leven. Een belangrijk onderdeel in onze samenwerking is bijvoorbeeld het voorkomen en de aanpak van betalingsproblemen en energiearmoede. Zeker in deze tijd een belangrijk punt van aandacht.”

 

Wethouder Cel Severijn van de gemeente Dinkelland:

“De opgave voor de volkshuisvesting verandert sterk. Maar door met vertrouwen én in gelijkwaardigheid te werken, leveren we samen de prestaties die hiervoor nodig zijn”

 

“Het doel van de Huurdersraad is om ervoor te zorgen dat het wonen in een huurwoning in Twenterand en Dinkelland betaalbaar is en blijft. Dat stond voor ons dan ook centraal bij het maken van de  prestatieafspraken met Mijande Wonen en  de beide gemeenten”, licht Jan van der Borght, voorzitter Huurdersraad Mijande Wonen toe.

Meer nieuws om te lezen

Algemeen

Jaarvergadering 2024

Het bestuur van Stichting Huurdersraad Mijande Wonen nodigt alle huurders van Mijande Wonen uit voor het bijwonen van

Lees Meer >
Scroll naar boven