Ootmarsum

De huurdersraad van Mijande Wonen

Mijande Wonen
Ootmarsum

Ootmarsum is een Twentse stad en is in 2001 samen met Denekamp en Weerselo gefuseerd tot de gemeente Dinkelland. Rond 1300 werden aan Ootmarsum stadsrechten verleend en met de aanleg van grachten en wallen werd het een vestingstad. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog vestigden de Spanjaarden zich in Ootmarsum en werden in 1597 door de legers van Prins Maurits hieruit verdreven. De industriële opkomst in Twente ging voorbij aan Ootmarsum, het bleef bij akkerbouw. Als gevolg hiervan stokte de ontwikkeling van Ootmarsum, met als een gunstig neveneffect de ontwikkeling van de toeristenindustrie. Vlakbij Ootmarsum ligt het natuurgebied Het Springendal met op de Manderheide, de twee Cirkels van Jannink, door piloten gebruikt als baken.

Nieuws uit Ootmarsum

Scroll naar boven